Wizualizacja układów SZR

Moduły automatyki SZR z wizualizacją

Wizualizacja układów SZR

Przy produkcji modułów automatyki SZR w wersji z wizualizacją wykorzystujemy standardowo, kolorowy panel dotykowy o wymiarze 7 cali. Istnieje oczywiście możliwość zamówienia panela o większych rozmiarach. Panel posiada od kilku do kilkunastu ekranów zawierających: ekran główny z wizualizacją stanu poszczególnych łączników mocy, obecności źródeł zasilania wraz ze zmianą koloru linii zasilających.
Ekran parametryzacji modułu z wyborem konfiguracji, możliwością zmianu czasów pobudzeń, ilością prób startu agregatu i reakcją na awarie układu. Ekrany nastaw i parametryzacji modułu automatyki SZR są chronione hasłem.

Szczególną uwagę należy zwrócić na ekran zdarzeń i awarii, ekran ten precyzyjnie określa każde zdarzenie lub awarię wraz z dokładną datą i czasem jej wystąpienia jak i ustąpienia. Dane zebrane w historii (pamięć panela) są dostępne w każdej chwili tak aby można było przeanalizować wszystkie występujące w układzie zasilania zaniki napięć czy awarie systemu automatyki.
Istnieje również możliwość, zamówienia panela z interfejsem Ethernet w celu odzwierciedlenia jego stanu na dowolnym komputerze zdalnym. Odzwierciedlenie to jest całkowicie pełne z możliwością dokonywania zmian w ustawieniach (po zalogowaniu) jak i obserwowania stanu rozdzielnicy. Możliwości te możemy również rozszerzyć o szereg kamer IP w celu obserwacji np. komory transformatora lub pomieszczeń rozdzielnicy.

Przy bardziej rozległych systemach zasilania do systemu sterowania podłączane zostają (np. przez sieć Modbus) różnego rodzaju urządzenia takie jak: łączniki mocy, analizatory sieci, liczniki etc.. również dane z tych urządzeń mogą być prezentowane na ekranie wizualizacji.