PA1110-KM

PA1110 stycznikowy moduł automatyki SZR sieć-sieć-sprzęgło

PA1110 moduł SZR stycznikowy sieć-sieć-sprzęgło

konfiguracja PA1110-KMStandardowy moduł automatyki SZR dla 2 zasilań i łącznika sprzęgłowego. Elementy łączeniowe mocy: styczniki 3-biegunowe z cewką zasilaną 230V 50 Hz (na życzenie 220VDC lub inne napięcia zasilające). Moduł rozpoznaje kierunek wirowania faz oraz ma możliwość ustawiania tolerancji asymetrii. Na życzenie ustawialne okienkowe nad i pod napięcie.
Moduł posiada własne zasilanie automatyki i sterowania 230VAC. Wbudowane blokady: elektryczna i programowa co zwiększa pewność działania układu automatyki i sterowania i nie dopuszcza do pracy równoległej obydwu źródeł zasilania. Automatyka wyposażona jest w zaciski do podłączenia wyłącznika pożarowego (standardowo styk NO, na życzenie NC). Po otrzymaniu sygnału pożarowego system dokonuje otwarcia stycznika aktualnie włączonego źródła zasilania i trwale blokuje SZR do momentu świadomego odblokowania przez Użytkownika.
Moduły PA1100 wykonywane są w 2 wersjach montażowych KM moduł do wbudowania w istniejącą lub nową rozdzielnicę oraz KS w metalowych obudowach o stopniu ochrony IP54. Wszystkie opisy wersji i systemu kodowania znajdują się na stronie informacji o kodowaniu


wersja do wbudowania w rozdzielnicę
typ prąd AC-1 prąd AC-3 wymiary płyty montażowej szer-wys.
[A] [A] [mm]
PA1110-30/30/30/0-KM 30 22 płyta z automatyką 350x350
PA1110-55/55/55/0-KM 50 30
PA1110-80/80/80/0-KM 80 50
PA1110-100/100/100/0-KM 100 80
PA1110-160/160/160/0-KM 160 100
PA1110-210/210/210/0-KM 210 160
PA1110-300/300/300/0-KM 300 210
PA1110-400/400/400/0-KM 400 400
PA1110-660/660/660/0-KM 660 600
PA1110-900/990/990/0-KM 990 900
wersja w obudowie szafowej IP54
typ prąd AC-1 prąd AC-3 wymiary szafy szer-wys.
[A] [A] [mm]
PA1110-30/30/30/0-KS 30 22 płyta z automatyką 350x350
PA1110-55/55/55/0-KS 50 30
PA1110-80/80/80/0-KS 80 50
PA1110-100/100/100/0-KS 100 80
PA1110-160/160/160/0-KS 160 100
PA1110-210/210/210/0-KS 210 160
PA1110-300/300/300/0-KS 300 210
PA1110-400/400/400/0-KS 400 400
PA1110-660/660/660/0-KS 660 600
 • Realizuje funkcję SZR z samopowrotem dla konfiguracji sieć-sieć-sprzęgło dla rezerwy jawnej
 • Realizuje funkcję SZR z samopowrotem dla konfiguracji sieć-sieć-sprzęgło dla rezerwy ukrytej
 • Nadzór kolejności faz i zaniku fazy
 • Progi przełączania regulowane: min: 0,7...1,2 Un max: 0,8...1,3 Un
 • Praca automatyczna, ręczna i odstawienie układu automatyki
 • Regulowany czas pobudzenia po powrocie zasilania
 • Kontrola zamknięcia i otwarcia styczników
 • Wykrywanie uszkodzenia styków
 • Wykrywanie uszkodzenia cewki stycznika
 • Wyświetlanie komunikatów tekstowych o błędach i stanie SZR
 • Blokada programowa, pożarowa i elektryczna
Układ z rezerwą jawną
zasilanie I zasilanie II wyłącznik pożarowy Q1 Q2 Q3
1 1/0 0 zamknięty otwarty zamknięty
0 1 0 otwarty zamknięty zamknięty
1/0 1/0 1 otwarty otwarty otwarty
Układ z rezerwą ukrytą
zasilanie I zasilanie II wyłącznik pożarowy Q1 Q2 Q3
1 1 0 zamknięty zamknięty otwarty
0 1 0 otwarty zamknięty zamknięty
1
0
0 zamkniety otwarty zamknięty
1/0 1/0 1 otwarty otwarty otwarty
  w przygotowaniu...
 • KM wersja na płycie montażowej, do wbudowania w rozdzielnicę
 • KS wersja w szafie metalowej o stopniu ochrony IP54...65
 • 0 - elementy sterownicze i sygnalizacyjne zabudowane na płycie montażowej
 • 1 - elementy sterownicze i sygnalizacyjne do wyniesienia na elewację rozdzielnicy