PA1011-KM

PA1011 stycznikowy moduł automatyki SZR sieć-agregat-sprzęgło

PA1110 moduł SZR stycznikowy sieć-agregat-sprzęgło

konfiguracja PA1011-KMStandardowy moduł automatyki SZR dla 1 zasilania, agregatu i łącznika sprzęgłowego. Elementy łączeniowe mocy: styczniki 3-biegunowe z cewką zasilaną 230V 50 Hz (na życzenie 220VDC lub inne napięcia zasilające). Moduł rozpoznaje kierunek wirowania faz oraz ma możliwość ustawiania tolerancji asymetrii. Na życzenie ustawialne okienkowe nad i pod napięcie.
Moduł posiada własne zasilanie automatyki i sterowania 230VAC.
Moduł współpracuje z agregatami wypsażonymi w podstawową automatykę rozruchową i ewentualną sygnalizację gotowości agregatu do przejęcia obciążenia. Zasilanie automatyki: 24VDC (z baterii agregatu) lub z zewnętrznego zasilacza awaryjnego UPS. Wbudowane blokady: elektryczna i programowa co zwiększa pewność działania układu automatyki i sterowania i nie dopuszcza do pracy równoległej obydwu źródeł zasilania. Automatyka wyposażona jest w zaciski do podłączenia wyłącznika pożarowego (standardowo styk NO, na życzenie NC). Po otrzymaniu sygnału pożarowego system dokonuje otwarcia stycznika aktualnie włączonego źródła zasilania i trwale blokuje SZR do momentu świadomego odblokowania przez Użytkownika.
Moduły PA1100 wykonywane są w 2 wersjach montażowych KM moduł do wbudowania w istniejącą lub nową rozdzielnicę oraz KS w metalowych obudowach o stopniu ochrony IP54. Wszystkie opisy wersji i systemu kodowania znajdują się na stronie informacji o kodowaniu


wersja do wbudowania w rozdzielnicę
typ prąd AC-1 prąd AC-3 wymiary płyty montażowej szer-wys.
[A] [A] [mm]
PA1011-30/0/30/30-KM 30 22 płyta z automatyką 350x350
PA1011-55/0/55/55-KM 50 30
PA1011-80/0/80/80-KM 80 50
PA1011-100/0/100/100-KM 100 80
PA1011-160/0/160/160-KM 160 100
PA1011-210/0/210/210-KM 210 160
PA1011-300/0/300/300-KM 300 210
PA1011-400/0/400/40-KM 400 400
PA1011-660/0/660/660-KM 660 600
PA1011-900/0/990/990-KM 990 900
wersja w obudowie szafowej IP54
typ prąd AC-1 prąd AC-3 wymiary szafy szer-wys.
[A] [A] [mm]
PA1011-30/0/30/30-KS 30 22 płyta z automatyką 350x350
PA1011-55/0/55/55-KS 50 30
PA1011-80/0/80/80-KS 80 50
PA1011-100/0/100/100-KS 100 80
PA1011-160/0/160/160-KS 160 100
PA1011-210/0/210/210-KS 210 160
PA1011-300/0/300/300-KS 300 210
PA1011-400/0/400/400-KS 400 400
PA1011-660/0/660/660-KS 660 600
 • Realizuje funkcję SZR z samopowrotem dla konfiguracji sieć-agregat-sprzęgło
 • Praca automatyczna, ręczna i odstawienie układu automatyki
 • Nadzór kolejności faz i zaniku fazy
 • Progi przełączania regulowane: min: 0,7...1,2 Un max: 0,8...1,3 Un
 • Pięć prób startu agregatu
 • Regulowany czas pobudzenia po powrocie zasilania
 • Kontrola gotowości agregatu do przejęcia obciążenia
 • Kontrola zamknięcia i otwarcia styczników
 • Wykrywanie uszkodzenia styków
 • Wykrywanie uszkodzenia cewki stycznika
 • Wyświetlanie komunikatów tekstowych o błędach i stanie SZR
 • Blokada mechaniczna, programowa, pożarowa i elektryczna
zasilanie Iagregat startzasilanie agregatwyłącznik pożarowyQ1Q2Q3
1000zamkniętyotwartyzamknięty
0110otwartyzamkniętyotwarty
1/0001otwartyotwartyotwarty
  w przygotowaniu...
 • KM wersja na płycie montażowej, do wbudowania w rozdzielnicę
 • KS wersja w szafie metalowej o stopniu ochrony IP54...65
 • 0 - elementy sterownicze i sygnalizacyjne zabudowane na płycie montażowej
 • 1 - elementy sterownicze i sygnalizacyjne do wyniesienia na elewację rozdzielnicy