PA1001-KM

PA1001 stycznikowy moduł automatyki SZR sieć-agregat

PA1001 moduł SZR stycznikowy sieć-agregat

konfiguracja PA1001-KMStandardowy moduł automatyki SZR dla jednego zasilania i agragatu. Elementy łączeniowe mocy: styczniki 3-biegunowe z cewką zasilaną 230V 50 Hz (na życzenie 220VDC lub inne napięcia zasilające). Moduł rozpoznaje kierunek wirowania faz oraz ma możliwość ustawiania tolerancji asymetrii. Na życzenie ustawialne okienkowe nad i pod napięcie.
Moduł współpracuje z agregatami wypsażonymi w podstawową automatykę rozruchową i ewentualną sygnalizację gotowości agregatu do przejęcia obciążenia. Zasilanie automatyki: 24VDC (z baterii agregatu) lub z zewnętrznego zasilacza awaryjnego UPS. Wbudowane blokady: mechaniczna, elektryczna i programową co zwiększa pewność działania układu automatyki i sterowania i nie dopuszcza do pracy równoległej obydwu źródeł zasilania. Automatyka wyposażona jest w zaciski do podłączenia wyłącznika pożarowego (standardowo styk NO, na życzenie NC). Po otrzymaniu sygnału pożarowego system dokonuje otwarcia stycznika aktualnie włączonego źródła zasilania i trwale blokuje SZR do momentu świadomego odblokowania przez Użytkownika.
Moduły PA1100 wykonywane są w 2 wersjach montażowych KM moduł do wbudowania w istniejącą lub nową rozdzielnicę oraz KS w metalowych obudowach o stopniu ochrony IP54. Wszystkie opisy wersji i systemu kodowania znajdują się na stronie informacji o kodowaniu


wersja do wbudowania w rozdzielnicę
typ prąd AC-1 prąd AC-3 wymiary płyty montażowej szer-wys-głęb.
[A] [A] [mm]
PA1001-30/30/0/0-KM 30 22 550x350x200
PA1001-55/55/0/0-KM 50 30
PA1001-80/80/0/0-KM 80 50
PA1001-100/100/0/0-KM 100 80
PA1001-160/160/0/0-KM 160 100 650x450x200
PA1001-210/210/0/0-KM 210 160
PA1001-300/300/0/0-KM 300 210 789x543x225
PA1001-400/400/0/0-KM 400 400
wersja w obudowie szafowej IP54
typ prąd AC-1 prąd AC-3 wymiary szafy szer-wys-głęb.
[A] [A] [mm]
PA1001-30/30/0/0-KS 30 22 500x500x210
PA1001-55/55/0/0-KS 50 30
PA1001-80/80/0/0-KS 80 50 600x600x250
PA1001-100/100/0/0-KS 100 80
PA1001-160/160/0/0-KS 160 100 800x800x300
PA1001-210/210/0/0-KS 210 160
PA1001-300/300/0/0-KS 300 210
PA1001-400/400/0/0-KS 400 400
 • Realizuje funkcję SZR z samopowrotem dla konfiguracji sieć-agregat
 • Praca automatyczna, ręczna i odstawienie układu automatyki
 • Nadzór kolejności faz i zaniku fazy
 • Progi przełączania regulowane: min: 0,7...1,2 Un max: 0,8...1,3 Un
 • Pięć prób startu agregatu
 • Regulowany czas pobudzenia po powrocie zasilania
 • Kontrola gotowości agregatu do przejęcia obciążenia
 • Kontrola zamknięcia i otwarcia styczników
 • Wykrywanie uszkodzenia styków
 • Wykrywanie uszkodzenia cewki stycznika
 • Wyświetlanie komunikatów tekstowych o błędach i stanie SZR
 • Blokada mechaniczna, programowa, pożarowa i elektryczna
zasilanie podstawoweagregat startzasilanie agregatwyłącznik pożarowystycznik KPstycznik KR
1000zamkniętyotwarty
0110otwartyzamknięty
1/0001otwartyotwarty
 • KM wersja na płycie montażowej, do wbudowania w rozdzielnicę
 • KS wersja w szafie metalowej o stopniu ochrony IP54...65
 • 0 - elementy sterownicze i sygnalizacyjne zabudowane na płycie montażowej
 • 1 - elementy sterownicze i sygnalizacyjne do wyniesienia na elewację rozdzielnicy