FAQ pytania i odpowiedzi

FAQ

Zadaniem automatyki samoczynnego załączenia rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku lub nadmiernego obniżenia się napięcia w torze zasilania podstawowego, przy jednoczesnej pełnej sprawności urządzeń zasilania rezerwowego. Automatyka SZR ma na celu poprawienie niezawodności dostaw energii elektrycznej.
Rezerwa ukryta - źródła zasilania nie są w pełni obciążone w normalnym stanie pracy i mogą być czasowo przeciążone w wyniku przełączenia całego obciażenia na zasilanie z jednego źródła.
Rezerwa jawna - tor zasilania rezerwowego w normalnym układzie pracy nie przenosi żadnego obciążenia, jednak może zostać załączony w celu przejęcia całkowitego obciążenia.
Kategoria AC-1 przeznaczona do odbiorów ogólnych, rezystancyjno-indukcyjnych. AC-3 dla odbiorników indukcyjnych np. siniki elektryczne.
kategoria wymagania dot. pewności zasilania Sposób realizacji zasilania odbiorcy
I Podstawowe. Uszkodzenia i przerwa w zasilaniu może trwać stosunkowo długo rzędu wielu minut. Jedną linią z sieci rozdzielczej energetyki. Nie wymaga się rezerwowego zasilania. Domy jednorodzinne.
Domy wielorodzinne niskie.
II Podwyższone. Przerwa w zasilaniu powinna być ograniczona do kilku lub kilkunastu sekund. Dwiema niezależnymi liniami z sieci energetyki lub jedną linią i agregatem prądotwórczym. Domy wielorodzinne wysokościowe
III Wysokie. Przerwa w zasilaniu powinna być minimalna 1 s. Dwiema niezależnymi liniami z sieci energetyki oraz urządzenie rezerwowego zasilania z automatyką samoczynnego załączania. Domy wielorodzinne wysokie, duże hotele, banki, szpitale, rozgłośnie RTV, lotniska, budynki administracji centralnej
IV Bardzo wysokie (zasilanie bezprzerwowe). Nie dopuszcza się przerwy w zasilaniu wybranych odbiorników. Jak wyżej lecz jedno z urządzeń rezerwowego zasilania, wirujące lub statyczne, powinno zapewniać bezprzerwowe zasilanie odbiorników. Całe budynki lub wydzielone oddziały i zespoły urządzeń o szczególnie ważnym przeznaczeniu w budynkach zaliczanych do kategorii III.
Czas pobudzenia przy zaniku zasilania
jest czasem (programowalnym) który upływa od momentu zaniku napięcia zasilania podstawowego do czasu zadziałania automatyki i dokonania przełączenia obwodów rezerwowanych z zasilania podstawowego na zasilanie rezerwowe.
Czas pobudzenia po powrocie zasilania
nazywamy czas (programowalny) który upływa od momentu pojawienia się napięcia zasilania podstawowego (które wcześniej zaniknęło) do momentu zadziałania automatyki SZR i dokonania przełączenia obwodów rezerwowanych z zasilania rezerwowego na zasilanie podstawowe.

szr rozdzielnica