Analiza i pomiar sieci

Automatyka SZR z analizatorem sieci - pomiar

W poniższej tabeli prezentujemy podstawowe możliwości analizatora sieci wbudowanego w układ automatyki samoczynnego załączania rezerwy. Wszystkie pomiary dokonywane sa w oparciu o wartość skuteczną, RMS (Root Mean Square), nazywaną również TRMS (True Root Mean Square) to pierwiastek kwadratowy z ilorazu sumy wartości pomiarowych do kwadratu przez liczbę wartości pomiarowych.

funkcjawersja podstawowawersja rozszerzona
zużycie energiitaktak
napięcie3-fazowe do 480V3-fazowe do 690V
prądprzekładniki 1A lub 5Aprzekładniki 1A lub 5A, cewka Rogowskiego
energia/moc czynnataktak
przesunięcie faztaktak
moc/energia biernataktak
moc energia pozornataktak
rozpoznawanie pól wirującychtaktak
współczynnik mocytaktak
częstotliwośćtaktak
tryb 4-kwadrantowy (indukcyjny, pojemnościowy, odbiornik, generator)taktak
analiza wyższych harmonicznych (do 41. harmonicznej)taktak
pomiar prądu w przewodzie neutralnymnietak
rozszerzony zakres temperaturtaknie

przejdź do opisu modułu SZR z analizą parametrów sieci, PA-U

ekran analizatora sieci szr