Analiza sieci - informacje ogólne

Automatyka SZR z analizatorem sieci - informacje ogólne

Moduły SZR z analizatorem sieci

Dzięki zastosowaniu najnowszych modułów I/O zapewniamy odczyt istotnych wartości elektrycznych takich jak napięcie, prąd, częstotliwość pozwala to na uzyskanie przejrzystego obrazu sytuacji. Kontrola tych parametrów i wczesne rozpoznawanie potencjalnych możliwości oszczędzania może przynieść wymierne korzyści.
Zastosowane w układach SZR moduły, służą do odczytywania i przetwarzania wszystkich istotnych wielkości pomiarowych w trójfazowej sieci zasilającej. Zapewniają one użytkownikowi wiedzę na temat zużycia energii przez poszczególne maszyny i urządzenia oraz kompleksową analizę sieci. Na podstawie dostarczonych wielkości pomiarowych personel obsługujący ma ponadto możliwość optymalnej regulacji pracy silnika lub maszyny, a także zapobiegania awarii urządzeń. Moduły pomiaru mocy 3-fazowej można w tym celu zintegrować z już istniejącymi systemami.
Odczytują one bezpośrednio wartości pomiarowe takie, jak moc bierna/pozorna/czynna, zużycie energii, współczynnik mocy, kąt przesunięcia fazowego, częstotliwość oraz przekroczenie/spadek napięcia i prądu względem wartości znamionowych. Możliwość rezygnacji z zewnętrznych urządzeń pomiarowych oznacza w tym przypadku nawet 10-krotną oszczędność. Oprócz pomiaru zużycia energii, moduły z analizą wyższych harmonicznych oferują także inne funkcje do kompleksowej analizy sieci zasilającej, które pozwalają na zlokalizowanie zakłóceń (na przykład rejestracja wartości szczytowych). Dodatkowy pomiar prądu w przewodzie neutralnym może pomóc w wykryciu uszkodzeń izolacji. Analiza 4-kwadrantowa dostarcza informacji o rodzaju obciążenia oraz czy chodzi o odbiornik, czy o generator energii.

przejdź do opisu modułu SZR z analizą parametrów sieci, PA-U