Automatyka SZR z analizatorem sieci

Automatyka SZR z analizą sieci

Automatyka SZR z analizatorem sieci

Jednym z naszych najnowszych rozwiązań jest moduł automatyki SZR z analizą podłączonych sieci zasilających bez zewnętrznych analizatorów.
System ma następujące możliwości pomiarowe: zużycie energii, napięcie zasilania, prąd, moc aktywna i współczynnik mocy, kąt fazowy, moc bierna, moc pozorna, wykrywanie kolejności faz, współczynnik mocy, częstotliwość, praca czterokwadratowa (indukcyjna, pojemnościowa, obciążeniowa, generatorowa), analiza harmonicznych (do 40 harmonicznej) dodatkowo pomiar prądu w przewodzie neutralnym.
Zastosowanie modułów SZR z analizą sieci, znacznie obniża koszt rozdzielnicy i zwiększa funkcjonalność całego układu. Pomiar wielkości elektrycznych przez specjalizowane układy jest tańszy niż zastosowanie standardowych analizatorów sieci.
W typowych układach z dwoma źródłami zasilania znajdują się dwa układy pomiarowe, jedynymi elementami zewnętrznymi jakie należy zastosować są przekładniki prądowe o przełożeniu do 1 lub 5A. Przy większych prądach można zastosować dedykowaną cewkę Rogowskiego ze specjalnym interfejsem pomiarowym. Tak skonfigurowany moduł automatyki SZR stanowi doskonałe, nowoczesne i ekonomiczne rozwiązanie. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest możliwość zaprogramowania "strażnika mocy" oraz zapis do bazy danych uprzednio zaprogramowanych wielkości skrajnych czy szczytowych. Połączenie z systemami Scada i/lub BMS pozwala na znaczne rozszerzenie możliwości analizy i pomiarów rozdziału energii.

przejdź do opisu modułu SZR z analizą parametrów sieci, PA-U