PA1110-QM

PA1110 moduł automatyki SZR sieć-sieć-sprzęgło do wyłączników

PA1110-QM SZR sieć-sprzęgło-sieć

konfiguracja PA1110-QMStandardowy moduł automatyki SZR dla 2 zasilań i łącznika sprzęgłowego. Elementy łączeniowe mocy: wyłączniki lub rozłączniki z napędami zdalnymi. Moduł rozpoznaje kierunek wirowania faz oraz ma możliwość ustawiania tolerancji asymetrii.
Moduł SZR PA1110-QM współpracuje zarówno w układzie z rezerwa jawna jak i rezerwą ukryta. Moduł posiada własne zasilanie automatyki i sterowania 230VAC. Wbudowane blokady: elektryczna i programowa co zwiększa pewność działania układu automatyki i sterowania i nie dopuszcza do pracy równoległej obydwu źródeł zasilania. Automatyka wyposażona jest w zaciski do podłączenia wyłącznika pożarowego (standardowo styk NO, na życzenie NC). Po otrzymaniu sygnału pożarowego system dokonuje otwarcia stycznika aktualnie włączonego źródła zasilania i trwale blokuje SZR do momentu świadomego odblokowania przez Użytkownika. Moduły PA1100 wykonywane są w 2 wersjach montażowych KM moduł do wbudowania w istniejącą lub nową rozdzielnicę oraz KS w metalowych obudowach o stopniu ochrony IP54. Wszystkie opisy wersji i systemu kodowania znajdują się na stronie informacji o kodowaniu. W wersji z kolorowym, dotykowym panelem (7-cali), pełna wizualizacja, parametryzacja modułu SZR oraz specjalny ekran zdarzeń i awarii informujący Użytkownika o zanikach/powrotach zasilania wraz z dokładnym czasem zdarzenia oraz występujących usterkach np. napędów zdalnych.


konfiguracjasieć-sieć-sprzęgło
elementy wykonawczedowolne wyłączniki lub rozłączniki z napędami zdalnymi
sterowanieautomatyczne, ręczne i odstawienie układu SZR
blokadyelektryczna, programowa, pożarowa i wyzwolenie wyłącznika
wymiary płyty montażowej550x350 mm
 • Realizuje funkcję SZR z samopowrotem dla konfiguracji sieć-sieć-sprzęgło dla rezerwy jawnej
 • Realizuje funkcję SZR z samopowrotem dla konfiguracji sieć-sieć-sprzęgło dla rezerwy ukrytej
 • Nadzór kolejności faz i zaniku fazy
 • Progi przełączania regulowane: min: 0,7...1,2 Un max: 0,8...1,3 Un
 • Praca automatyczna, ręczna i odstawienie układu automatyki
 • Regulowany czas pobudzenia po powrocie zasilania (w wersji V z panelem, pełna parametryzacja)
 • Kontrola zamknięcia i otwarcia styczników
 • Wykrywanie uszkodzenia styków
 • Wykrywanie uszkodzenia cewki stycznika
 • Wyświetlanie komunikatów tekstowych o błędach i stanie SZR
 • Blokada programowa, pożarowa, elektryczna i od wyzwolenia wyłącznika
 • W wersji z panelem pełna wizualizacja i parametryzacja modułu automatyki SZR wraz z ekranem zdarzeń i awarii
Układ z rezerwą jawną
zasilanie I zasilanie II wyłącznik pożarowy Q1 Q2 Q3
1 1/0 0 zamknięty otwarty zamknięty
0 1 0 otwarty zamknięty zamknięty
1/0 1/0 1 otwarty otwarty otwarty
Układ z rezerwą ukrytą
zasilanie I zasilanie II wyłącznik pożarowy Q1 Q2 Q3
1 1 0 zamknięty zamknięty otwarty
0 1 0 otwarty zamknięty zamknięty
1
0
0 zamkniety otwarty zamknięty
1/0 1/0 1 otwarty otwarty otwarty
  w przygotowaniu...
 • KM wersja na płycie montażowej, do wbudowania w rozdzielnicę
 • KS wersja w szafie metalowej o stopniu ochrony IP54...65
 • 0 - elementy sterownicze i sygnalizacyjne zabudowane na płycie montażowej
 • 1 - elementy sterownicze i sygnalizacyjne do wyniesienia na elewację rozdzielnicy
 • V - wersja z kolorowym, dotykowym panelem operatorskim