PA1100-QM

PA1100-QM moduł automatyki SZR sieć-sieć do wyłączników

PA1100-QM SZR sieć-sieć

konfiguracja PA1100-QMModuł automatyki SZR dla konfiguracji: sieć-sieć, z przeznaczeniem do wbudowania w rozdzielnicę wyposażoną w dowolne włączniki (rozłączniki) mocy z napędami zdalnymi. Posiada własne zasilanie dla napędów zbrojenia wyłączników i osobne sygnały załącz i wyłącz sterowane napięciem wewnętrznym lub napięciem sterującym z wyłącznika.
Moduł rozpoznaje kierunek wirowania faz oraz ma możliwość ustawiania okienkowego nad i pod napięcia. Wbudowane blokady: elektryczna i programowa co zwiększa pewność działania układu automatyki i sterowania i nie dopuszcza do pracy równoległej obydwu źródeł zasilania. Automatyka wyposażona jest w zaciski do podłączenia wyłącznika pożarowego (standardowo styk NO, na życzenie NC). Po otrzymaniu sygnału pożarowego system dokonuje otwarcia stycznika aktualnie włączonego źródła zasilania i trwale blokuje SZR do momentu świadomego odblokowania przez Użytkownika. Moduł do wbudowania w istniejącą lub projektowaną rozdzielnicę, niewielkie wymiary pozwalają na umieszczanie ich w dowolnym miejscu.
W wersji z kolorowym, dotykowym panelem (7-cali), pełna wizualizacja, parametryzacja modułu SZR oraz specjalny ekran zdarzeń i awarii informujący Użytkownika o zanikach/powrotach zasilania wraz z dokładnym czasem zdarzenia oraz występujących usterkach np. napędów zdalnych.


konfiguracjasieć-sieć
elementy wykonawczedowolne wyłączniki lub rozłączniki z napędami zdalnymi
sterowanieautomatyczne, ręczne i odstawienie układu SZR
blokadyelektryczna, programowa, pożarowa i wyzwolenie wyłącznika
wymiary płyty montażowej350x350 mm
 • Realizuje funkcję SZR z samopowrotem lub bezsamopowrotu dla konfiguracji sieć-sieć
 • Praca automatyczna, ręczna i odstawienie układu automatyki
 • Nadzór kolejności faz i zaniku fazy
 • Progi przełączania regulowane: min: 0,7...1,2 Un max: 0,8...1,3 Un
 • Regulowany czas pobudzenia po powrocie zasilania (w wersji V z panelem, pełna parametryzacja)
 • Kontrola zamknięcia i otwarcia styczników
 • Wykrywanie uszkodzenia styków
 • Wykrywanie uszkodzenia cewki stycznika
 • Wyświetlanie komunikatów tekstowych o błędach i stanie SZR
 • Blokada programowa, pożarowa, elektryczna i od wyzwolenia wyłącznika
 • W wersji z panelem pełna wizualizacja i parametryzacja modułu automatyki SZR wraz z ekranem zdarzeń i awarii
zasilanie podstawowezasilanie rezerwowewyłącznik pożarowyQ1Q2
11/00zamkniętyotwarty
010otwartyzamknięty
11/01otwartyotwarty
  w przygotowaniu...
 • KM wersja na płycie montażowej, do wbudowania w rozdzielnicę
 • KS wersja w szafie metalowej o stopniu ochrony IP54
 • 0 - elementy sterownicze i sygnalizacyjne zabudowane na płycie montażowej
 • 1 - elementy sterownicze i sygnalizacyjne do wyniesienia na elewację rozdzielnicy
 • V - wersja z kolorowym, dotykowym panelem operatorskim